Stor erfaring Italienske kvalitets ovne Altid god service
0,00 DKK
 0,00 DKK-0 vare(r)
Husk altid disse ting, når du har en pilleovn:

- gør det til en vane at tømme askeskuffen 1 gang om ugen
- støvsug grundigt i brændkammeret - også bagved røgvendeplade
- støvsug mindst 2 gange årligt ved røggasmotor
- rengør jævnligt i indsugning - enten med støvsuger eller en blød pensel
- tjek røgrør for aske - fjern bundprop og afmonter klapper i bøjninger
- tøm pillemagasin, for at få evt smuld væk

Husk altid at samle røgrør korrekt efter rengøring - ingen ombuk på pakninger.

Kan du ikke selv gøre disse ting, så kontakt os, for at få et tilbud på serviceeftersyn.
Du undgår mange stop, når din ovn er rengjort og desuden har gode træpiller, uden en masse støv.


Hvis du er i tvivl, om du skal købe en pillebrændeovn, så se artiklen her :
http://www.idenyt.dk/energi-og-varme/brandeovn/pilleovn-fyr-med-trapiller/?utm_campaign=551976_DK_NB_Uge2_Tirsdag_09012018_A&utm_medium=email&utm_source=Danmark-All_Users

TRÆ SOM BRÆNDSEL I BRÆNDEOVNE:
Træ har store fordele som brændsel:
1. Energien i træet stammer fra solen. Brænde er derfor vedvarende energi.
2. Opvarmning med træ giver ikke drivhuseffekt. Drivhuseffekt opstår derimod ved afbrænding af energikilder der hentes op af jorden: kul, olie og gas.
3. Der er rigeligt med træ i de danske skove. Der kommer endda mere til hvert år end der tages ud til brænde og andre træprodukter.
4. Brænde laves især af træ fra tyndinger i skovene. Disse tyndinger er gavnlige for skovenes sundhed og udseende, og de er nødvendige for senere at kunne producere kvalitetstræ til for eksempel tømmer og møbler.
Derfor gavner det både miljøet og den danske skov at fyre med brænde. Men husk: Brændet skal være tørt. Ellers går miljøvenligheden, fornøjelsen og husholdningsbudgettet op i røg.

FYRING MED BRÆNDE
God forbrænding kræver god varme. Kunsten er at skabe så høj temperatur i brændeovnen som muligt. Det giver ren forbrænding - klare gule flammer uden røg - og fuld udnyttelse af træets energi.

1. Brændet skal være tørt
Vand i brændet afkøler ovnen og giver uren forbrænding. Brændets vandindhold må højst være 18 %. Ellers får man ringe varme, sur røg i stuen og ud af skorstenen, løbesod i skorstenen og - når det går helt galt - skorstensbrand. Se side 6 om tørring af brænde.
2. Ved optænding skal ovnen varmes op så hurtigt som muligt, gør sådan her: 

     
       1. To store stykker træ lægges i bunden af brændeovnen
       2. Optændingspinde lægges i lag oven på de store stykker brænde
       3. Der tændes op i toppen af stakken
       4. Bålet er nu i gang, og alle de øverste pinde er antændt – så der er masser af træk og varme               til at forbrænde alle røggasser – og dermed reducere partikeludledningenAdvarsel
Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på ikke at overophede brændeovnen, da der herved kan opstå uoprettelige skader på brændeovnen.
Sådanne skader er ikke omfattet af garantien.

Fyld aldrig brændeovnen helt op med træ. Brændeovne vil som biler gerne varmes langsomt op. Herved undgås sprængte kakler / fedtsten, beskadigelse af svejsninger samt udglødning af jernet. Endvidere formindskes levetiden på vermipladerne væsentligt ved et overfyldt brændkammer, da revner lettere opstår.

LIDT TEKNISK OM BRÆNDEFYRING
1 kilo tørt træ består af 20% vand, de resterende 80% er fordelt på 60% gas og 20% trækul.
Energimæssigt indeholder de 60% gasser kun ca. halvdelen af træets energiindhold, mens de 20% trækul indeholder den anden halvdel.
For at opnå en optimal forbrænding, skal temperaturen op på 600 - 800° C *. Det er bedst at påfyre jævnligt med en lille mængde træ. Hvis der lægges for mange brændestykker på et glødelag, vil den tilførte luft ikke være nok til at opnå den påkrævede temperatur, og gasserne vil forsvinde uforbrændte ud gennem skorstenen. Derfor er det vigtigt at tilføre luft til bålet straks efter pålægning, så der er flammer i brændkammeret, og gasserne herved forbrændes. Se i øvrigt betjeningsvejledningen til din ovnmodel for yderligere vejledning.
Husk at 3 stykker brænde brænder lige så hurtigt som 1 stykke.
Med mængden af brændestykker kan du styre varmeafgivelsen - jo mere varme du ønsker, jo flere brændestykker lægges på ved hver ny fyring.

BRÆNDSELSTYPER OG BRÆNDVÆRDIER
Ved forbrænding sker der en omdannelse af brændslet fra fast form til gasser, vanddamp og trækul. Brændværdien er et udtryk for indholdet af brændbare gasser - angivet kcal/kg. Alt træ har ca. samme brændværdi pr. kg. Jo lettere træet er, des mere træ skal der bruges for at opnå samme brændværdi som ved tungere træsorter.
Lufttørret træ indeholder som nævnt ca. 20% vand, svarende til en brændværdi på ca. 4 kWh/kg svarende til ca. 3440 kcal./kg (1kW = 860 kcal.)
* Kilde: Teknologisk institut Danmark

Advarsel!
Brug ALDRIG imprægneret træ, malet træ, plastlaminat, krydsfiner, spånplader, skrald, mælkekartoner, tryksager eller lignende. Ved brug af disse materialer bortfalder garantien, da de kan indeholde giftige, ætsende og farlige dampe, når de forbrændes. Endvidere kan de udvikle den giftige gasart dioxin, hvilket vil skade brændeovnen og miljøet.